เกี่ยวกับ

CKAN เป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลเปิดระดับโลก

CKAN เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปที่ทำให้ข้อมูลถูกเข้าถึงและใช้งานได้ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้การเผยแพร่ การแบ่งปัน การค้นหา และการใช้งานข้อมูล (รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลและการจัดเตรียม API ข้อมูลที่ทนทาน) CKAN มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผู้เผยแพร่ข้อมูล (ทั้งหน่วยงานราชการระดับประเทศและระดับภาค บริษัทห้างร้าน และองค์กร) ต้องการที่จะทำให้ข้อมูลของพวกเขาเป็นข้อมูลเปิดและเข้าถึงได้

CKAN ถูกใช้โดยราชการและกลุ่มบุคคลทั่วทั้งโลก และเป็นตัวขับเคลื่อนพอร์ทัลข้อมูลทั้งที่จัดตั้งโดยชุมชนและที่เป็นของหน่วยงาน เช่น data.gov.uk ของสหราชอาณาจักร publicdata.eu ของสหภาพยุโรป dados.gov.br ของบราซิล รวมไปถึงพอร์ทัลราชการของประเทศเนเธอร์แลนด์ และไซท์ของเมืองและเทศบาลเมืองในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อาร์เจนตินา ฟินแลนด์ และที่อื่นๆ ทั่วโลก

CKAN: http://ckan.org/
ชมรอบๆ CKAN: http://ckan.org/tour/
ภาพรวมฟีเจอร์การใช้งาน: http://ckan.org/features/